Využijte dotaci až do výše 50 tisíc korun
od Úřadu práce pro rok 2024

Ahoj světe

Známe se:

				
					<p id="aktualniDatum"></p>

  <script>
    function zobrazAktualniDatum() {
      var d = new Date();
      var rok = d.getFullYear();
      var mesic = d.getMonth() + 1; // Měsíce jsou indexovány od 0, takže přidáme 1
      var den = d.getDate();

      var aktualniDatum = den + '.' + mesic + '.' + rok;

      var element = document.getElementById("aktualniDatum");
      element.textContent = "Aktuální datum je: " + aktualniDatum;
    }

    // Zavolání funkce pro zobrazení aktuálního data
    zobrazAktualniDatum();
  </script>
				
			

				
					 <input type="text" id="jmenoInput" placeholder="Napište jméno 'michal'">
  <p id="zobrazovanyText"></p>

 <script>
 document.getElementById("jmenoInput").addEventListener("input", function() {
  var jmenoInput = document.getElementById("jmenoInput").value.toLowerCase();
  var zobrazovanyText = document.getElementById("zobrazovanyText");
  
  if (jmenoInput === "michal") {
    zobrazovanyText.textContent = "Vítejte, Michale!";
  } else {
    zobrazovanyText.textContent = "ahoj. Přihlaš se.";
  }
});

 </script>