Využijte dotaci až do výše 50 tisíc korun
od Úřadu práce pro rok 2024

Okruhy ke zkoušce: "Specialista/specialistka internetového obchodu (kód: 66-043-N)"

Povolání:Vedoucí pracovník internetového obchodu

Orientace v marketingové a obchodní činnosti

aOrientovat se v marketingovém mixu a marketingových strategiích
bDefinovat podstatu a princip marketingového výzkumu
cZjistit ceny konkurenčních výrobků a navrhnout změny v ceně nabízených výrobků podle dodavatelských podmínek a poptávce na trhu
dDefinovat obchodní proces a fáze prodeje
eSestavit a vysvětlit kalkulaci nákladů, výnosů, zisků a ekonomických ukazatelů pro zajištění fungování e-shopu
fVyjmenovat kroky k přípravě prodejních dokumentů /obchodní dokumentace/ u elektronické objednávky
gPopsat postup potřebný k prezentaci produktu na prodejním webu (e-shopu)
 

Tvorba a provoz prodejního webu (e-shopu) s využitím platformy a jeho efektivní řízení

aPopsat tvorbu e-shopu, sestavit jeho strukturu podle zásad UX (user experience – uživatelská zkušenost/přívětivost webu), sepsat potřebný obsah
bVysvětlit potřebné kroky vedoucí k správnému výběru externí firmy jako dodavatele šablony pro vytvoření prodejního webu a vytvořit e-shop pomocí naplnění platformy relevantním obsahem
cPopsat a zhodnotit analytická data prodejního webu (e-shopu)
dCharakterizovat a předvést jednotlivé doplňkové nástroje pro efektivnější řízení e-shopu (CRM – řízení vztahu se zákazníky, mailing, fakturační nástroj atd.)
eVyjmenovat platební metody
 

Využívání on-line propagačních nástrojů pro prezentaci zboží a služeb na prodejním webu (e-shopu) a sociálních sítích

aVyjmenovat základní vyhledávače zboží a služeb a popsat jejich význam
bCharakterizovat podstatu affiliate marketingu (partnerského marketingu)
cStanovit a využít on-line propagační nástroje pro prezentaci zboží a služeb na prodejním webu (e-shopu)
dStanovit a využít on-line propagační nástroje pro prezentaci zboží a služeb na sociálních sítích
eCharakterizovat SEO (Search engine optimization – optimalizace pro vyhledávače)
 

Uplatňování zásad logistiky v internetovém obchodě

aCharakterizovat specifika logistiky internetového obchodu se zbožím a službami
bVyjmenovat důležité dokumenty a náležitosti, které musí být nedílnou součástí expedované zásilky, a to jak z pohledu odběratele, přepravce, tak i internetového obchodu
cStanovit množství zboží, potřebné k prodeji dle předpokládaného odbytu
dPopsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob podle sortimentu a podle zásad logistiky
eProvést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a podle sortimentu
fZkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně)
 

Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

aPopsat možnosti jednotlivých forem komunikace: telefonická, e-mailová, on-line komunikace (chat)
bEfektivně jednat/vyjednávat se zákazníkem a s obchodními partnery
cPopsat postupy péče o zákazníka
dŘešit různé konfliktní situace při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ, formu prodeje a sortiment zboží
eVysvětlit na konkrétním příkladu podmínky a postupy reklamace zboží
fPopsat etiku a správné zacházení s osobními informacemi a údaji (včetně GDPR)
gProfesionálně jednat s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou